Diseminacija

Kako bi se osigurala što bolja vidljivost projektnih aktivnosti i rezultata projekta za njegova trajanja i dugoročnije te podizanje interesa za  korištenje sredstava iz Erasmus +  programa koriste se diseminacijske aktivnosti.

Vođeni ciljem našeg projekta diseminacijske aktivnosti materijalnih i nematerijalnih rezultata projekta usmjerili smo na širenje  ishoda i svrhe projekta što većem broju pojedinaca iz ciljnih skupina na razumljiv način, šaljući   snažnu poruku o potrebi cjeloživotnog učenja, sinergije obrazovanja, tržišta rada i donositelja odluka.

Diseminacijske aktivnosti i kanali kojima smo dopirali do ciljanih skupina su:

  • izrada vizualnog identiteta projekta
  • višejezična internetska stranica
  • organiziranje predavanja, radionica i Događaja s multiplicirajućim učinkom
  • sudjelovanje na događanjima u organizaciji drugih institucija
  • izrada postera, letaka i prezentacija
  • promotivni materijali
  • objava na društvenim mrežama

2020.

Diseminacija_izvjesće

2019.

Diseminacija (2018. – 2019.)

2018.


Intervju s Josipom Mihaljevićem za Hrvatsko slovo gdje se spominje projekt (23. listopada)

Učinak+Seminar za Strukovno obrazovanje i osposobljavanje


Učinci projekta Vrapče radionica


Prezentacija s radionice

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)