Projektne aktivnosti

Aktivnosti koje smo provodili tijekom realizacije projekta bile su podijeljene tako da je svaki sudionik u projektu imao točno određene zadatke i aktivnosti iz sljedećih kategorija:

Upravljanje i provedba projekata povjerena je koordinatoricama projekta Iri Beck, Latinki Križnik i Marineli Labaš te Nadzorom odboru u sastavu: CRO – M. Labaš i I. Beck,
GER – J. Burzik,  SLO – L. Matič  i  TUR – M. Cakmak

Njihove aktivnosti bile su:

 • planiranje
 • organizacija
 • administrativni poslovi
 • upravljanje financijama
 • koordinacija i komunikacija između partnera
 • izrada dokumenata, materijala i izvješća
 • prijevodi, lektoriranje i uredništvo Priručnika
 • evaluacija
 • implementacija
 • diseminacija
 • dokumentiranje

Transnacionalni sastanci – TM  

Transnacionalnim sastancima prisustvovali su svi članovi projektnog tima zemlje domaćina i po dva člana iz svake zemlje.

Njihove aktivnosti bile su:

 • razgovarati o provedbi i napretku projekta
 • usuglasiti sadržaj i formu intelektualnog rezultata projekta
 • posjetiti zdravstvene ustanove i neposrednim iskustvom upoznati se s liječenjem i

zdravstvenom njegom kroničnih rana

 • upoznati sustav školovanja zdravstvenih radnika i način poučavanja o kroničnim ranama
 • upoznati zemlju domaćina

Intelektualni rezultat – IO

       Intelektualni rezultat našeg projekta je Priručnik o suvremenom zbrinjavanju kroničnih
rana. Na izradi sadržaja radili su strukovni nastavnici: CRO- Danica Hudin, Nikolina
Matić, Suzana Ribarić, Slavica Vučen i Ankica Vukelić, SLO – Lucija Matič, TR- Adnan
Yavuz  i zdravstvene djelatnice GER- Annette Ortman i Jenifer  Burzik.

Njihove aktivnosti bile su:

 • informirati se o suvremenom liječenju i zdravstvenoj njezi kroničnih rana u zdravstvenim ustanovama
 • proučiti literaturu i druge izvore informacija
 • napisati dio sadržaja priručnika prema dogovorenoj metodologiji i raspodjeli
 • uklopiti sve sadržaje u cjelinu priručnika

Transnacionalna aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja –  LTTA

     U ovoj aktivnosti sudjelovalo je pet učenika Škole za medicinske sestre Vrapče, Helena
Kalaica, Izidora Sokolović, Borna Barbarić, Matej Bodalec i Fran Tandarić i pet učenika
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Ana Vesel, Lejla Nakičević, Lejla Salkić, David Pajk i
Ammar Seferović, koji su s dvije nastavnice u pratnji, Ira Beck i Martina Škrabec,
boravili tjedan dana u Turskoj na osposobljavanju i unaprjeđenju vještina iz zdravstvene njege
kroničnih rana.

Njihove aktivnosti bile su:

 • pripremanje za mobilnost
 • stjecanje znanja i vještina u zbrinjavanju kroničnih rana na mobilnosti u Turskoj

 

Vremenik aktivnosti – Gantogram

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)