About the project / Projemiz hakkında

 

Proje Adı Innovation in Dressing Techniques (Pansuman Tekniklerinde İnovasyon)
Proje No 2018-1-HR01-KA202-047488
Proje Tarihi ve Süresi 01.10.2018- 31.03.2020          /        18 ay
Başvuran Kurum  Škola za medicinske sestre Vrapče (Zagreb/Hırvatistan)
Ortaklar Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Amasya/Türkiye)

Seniorenzentrum St. Marien (Dorsten/Almanya)

Srednja zdravstvena sola Ljubljana (Ljubljana/Slovenya)

Proje Bütçesi 81.224,00 EUR.
Ulus Ötesi Toplantılar 1. Toplantı: 02.12.2018- 04.12.2018 tarihleri arasında Zagreb/Hırvatistan’da gerçekleşmiştir. Toplantıya her ortak kurumdan 3 katılımcı katılmıştır.

2. Toplantı: 14.04.2019- 16.04. 2019 tarihleri arasında Ljubljana/Slovenya’da gerçekleşmiştir. Toplantıya her ortak kurumdan 2 katılımcı katılmıştır.

3. Toplantı: 22.09.2019- 24.09.2019 tarihleri arasında Dorsten/Almanya’da gerçekleştirilecektir. Toplantıya her ortak kurumdan 2 katılımcı katılacaktır.

4. Toplantı: 06.01.2020-08.01.2020 tarihleri arasında Gümüşhacıköy/Türkiye’de gerçekleşecektir. Toplantıya her ortak ülkeden 2 kişi katılacaktır.

Öğrenme/Öğretme/ Staj Faaliyeti

06.01.2020-11.01.2020 tarihleri arasında Amasya/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Faaliyette Škola za medicinske sestre Vrapče (Hırvatistan)  ve Srednja zdravstvena sola Ljubljana(Slovenya) ortaklarından 5’er öğrenci ve 1’er refakatçi olmak üzere toplamda 10 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen katılacaktır. Faaliyet kapsamında yabancı öğrenciler proje konusu olan “pansuman teknikleri ve yara bakımı” konusunda ülkemizde staj görme fırsatı yakalayacaklardır.

Fikri Çıktı Proje fikri çıktısı olarak “pansuman teknikleri ve yara bakımı” konulu bir kaynak kitap hazırlanacaktır. Kitap 4 ortağın işbirliğiyle hazırlanacaktır. Yaklaşık 100 sayfa olan kitapta;

1-Dekübitüs ( Bası Yaraları)

2- Diyabetik Ayak Yaraları

3- Atipik Yaralar

4- Arteriyel ve Venöz Ülserler 

Derinlemesine incelenecek, her ülkenin bu yara türleri ile ilgili yaptığı pratik çalışmalar ve teknikler yer alacaktır. Kitap İngilizce olarak basılacak olup her ülke daha sonra kendi diline çevirecektir.

Proje Hedefleri 1. Tecrübelerini paylaşmak için yabancı kurumlarla işbirliği yapmak,

2. Yara bakımı, pansuman teknikleri ve enfeksiyonların önlenmesinde yenilikçi bir yaklaşım geliştirmek,

3. Okul öğrencilerine eğitim sağlamak ve diğer katılımcılara farklı ülkelerdeki uygulamaları gözlemleme fırsatı tanımak,

4. Europass sertifikaları ile yapılan çalışmaları belgelemek,

5. Kültürel faaliyetlerle çok dilliliği sağlamak

6. Öğrenciler için sosyal girişimciliği teşvik etmek

7. Avrupa Vatandaşlığı bilincini geliştirmek

Hedef Gruplar -Proje katılımcıları

-Proje içindeki ortak kurumlar,

– Bölgemizdeki eğitim kadrosunda yer alan kişiler,

– Bölgemizdeki diğer öğrenciler,

– Öğrencilerin velileri,

– Bizim ve ortak ülkelerimizdeki çeşitli yaralardan mustarip hastalar,

– Sağlık sektörü çalışanları,

– Ayrıca tüm AB vatandaşlarını nihai faydalanıcılarımız olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir